Логистичен софтуер за моделиране

Думата "логистика" често се бърка с военните операции. Логистиката обаче се превръща в по-голямо и по-голямо значение в съвременните времена. Според няколко източника се казва, че логистиката е произлязла от военни офицери, които носят титлата "Logistikas", които са отговорни за въпросите на финансовото снабдяване и доставките. Днес логистиката еволюира от военното към традиционното общество как управляваме потока от стоки и услуги между пунктовете на произход или производството и точките на използване или продажба, за да отговорим на търсенето и предлагането на потребителите. Логистиката е централният камък, обхващащ всички аспекти на транспорта, веригата за доставки, складирането, изпълнението и разпространението. Логистиката е вградена във всеки продукт, с който се справяме и консумираме от стола, в който седим, от дрехите, които носите, до ябълката, която ядем. Разходите за логистиката са основна променлива за разходите при ценообразуването на стоки и услуги.

Конкурентният пазар на света е силно приспособен към логистиката. Логистиката има пряко въздействие върху корпоративните печалби. През последните десет години или по-малко, логистичният анализ и логистичните поръчки са се преместили от ръчните електронни таблици с молив към компютъризирания софтуер за моделиране. Достъпът до софтуер за моделиране на логистиката, който по-рано беше ограничен до големи корпорации, вече е достъпен за средни и по-малки превозвачи; и производителите. Малките компании могат да се конкурират успешно с големите корпорации на логистични условия. Обемните стимули, които големите търговци получават от превозвачите и спедиторите, могат да бъдат сведени до минимум чрез тактически решения за маршрутизиране на товари, обработка и стратегически партньорства.

Софтуерът за моделиране на логистиката осигурява конкурентно предимство, по-голяма видимост и прозрение в разходите за логистика, което позволява вземащите решения да бъдат проактивни, вместо да реагират на промените в световните събития и транспортните тенденции. Цената на логистичния софтуер за моделиране е многократно компенсирана чрез икономии на логистични разходи и по-добри взаимоотношения. Единствената грешка, която повечето изпращачи и производители не успяват да направят, е да създадат стратегическо партньорство с доставчик на логистичен софтуер за моделиране. Доставчикът на логистичен софтуер, който има глобален опит в областта на транспорта и динамични програмни ресурси, може да предложи на клиентите си нещо повече от софтуер. Можете да купите най-скъпата кола, но ако нямате най-добрият инструктор и най-добрият механик, няма да получите ефективността. Преди много време Burlington Northern Air Freight имаше лозунга "Хора, а не самолети." Логистичният софтуер е същият. Възможностите и функционалността на софтуера са много важни. Въпреки това, това е софтуерът хора и техните логистични знания, които предлагат възможности и икономии на разходи.

Ние живеем в глобална логистична среда "Подлежи на промяна". Земетресението може да парализира логистиката на веригата за доставки. Местният инцидент може да спре основните маршрути за доставка на транспортни средства. Цената на стоките и услугите; маржовете на печалба незабавно се влияят от допълнителните такси за гориво, валутните курсове, опасенията за сигурността и политическите вълнения.

Петър Друкър, един от най-известните и най-влиятелните мислители и писатели по темата и практиката на управлението, казва "Най-добрият начин да се предскаже бъдещето е да се създаде." Въпреки това, много хора не започват да се притесняват, в стратегическо партньорство с вашия доставчик на софтуер за логистика позволява моделирането на логистични сценарии, за да се предвиди промяната преди това да се случи Логистичен софтуер за моделиране създава проактивно бъдеще с предвидими последици.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Логистичен софтуер за моделиране”

Leave a Reply

Gravatar